هرروز تی وی

دیالوگ هایی برای زندگی

توضیحی مختصر درباره مجموعه تو این مجموعه مستندها شما می‌تونین داستان‌ها و مصاحبه‌های شناخته‌ شده‌ترین پزشکا، دانشمندا، ورزشکارا و افراد شاخص در زمینه دانش های ذهنی که با استفاده از قدرت تفکر ، تغذیه ،…

ادامه ماجرا